กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายโสทอน หมวดหรี่
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2