คณะผู้บริหาร

นายมานิต คลายสุวรรณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางตรียาภรณ์ จันทวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวจินดา จตุราริยสัจจัง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวจิรภา ถิรินทรพงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางจำเรียง เครือสุวรรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1