กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวดารารัตน์ ยาบา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวจินดา จตุราริยสัจจัง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวรัตนาภรณ์ รักกมล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวจิราพร ปลอดภัย
ครูอัตราจ้างงบ สพฐ.
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0950394900