กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจินดา จตุราริยสัจจัง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางดรรชนี จิระเสนา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวจิราพร ปลอดภัย
ครูอัตราจ้างงบ สพฐ.
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นาวสาวเปรมใจ ณ รังษี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2