ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักการภารโรง (อ่าน 32) 27 ธ.ค. 64
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักการภารโรง (อ่าน 39) 15 ธ.ค. 64
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักการภารโรง (อ่าน 56) 26 พ.ย. 64
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักการภารโรง (อ่าน 184) 17 พ.ย. 64
เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 320) 05 ส.ค. 63
ประกาศโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานภาคี ๔ ภาค (อ่าน 789) 06 ก.พ. 62
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 617) 21 มี.ค. 61
OPEN HOUSE 2017 (อ่าน 684) 04 มี.ค. 61
เปิดรั้วโรงเรียน (อ่าน 796) 21 ม.ค. 61
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (อ่าน 806) 06 ม.ค. 61
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 505) 31 ต.ค. 60