ปฐมวัย

นางสาวสุภารัตน์ จิตรบำรุง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวปพิชญา สิทธิวงษา
ครูอัตราจ้างงบ สพฐ.
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวพชรพร มะหะหมัด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวพรรณพักตร์ สิงหา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2