คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวสุภารัตน์ จิตรบำรุง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวปพิชญา สิทธิวงษา
ครูอัตราจ้างงบ สพฐ.
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวพชรพร มะหะหมัด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางอริสรา ยมดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1