ข่าวประชาสัมพันธ์
เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 77) 05 ส.ค. 63
ประกาศโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานภาคี ๔ ภาค (อ่าน 499) 06 ก.พ. 62
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 359) 21 มี.ค. 61
OPEN HOUSE 2017 (อ่าน 417) 04 มี.ค. 61
เปิดรั้วโรงเรียน (อ่าน 491) 21 ม.ค. 61
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (อ่าน 558) 06 ม.ค. 61
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 355) 31 ต.ค. 60