ภาพกิจกรรม
แผนการปฏิบัติงานพ่นหมอกควันก่อนเปิดภาคเรียน ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
วันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานพ่นหมอกควัน ครั้งที่ ๑ ให้กับโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี ช่วงก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคอื่น ๆ ที่มียุงเป็นพาหะ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ณ โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2564,15:22   อ่าน 370 ครั้ง