ภาพกิจกรรม
กิจกรรมต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๔
วันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
นายมานิต  คลายสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี พร้อมด้วยนางสาวจริยาภรณ์  สังข์จรูญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกในหน่วยงานให้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ อีกทั้งช่วยป้องกันและลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน ณ บริเวณข้างกำแพงโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2564,15:18   อ่าน 350 ครั้ง