ภาพกิจกรรม
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ..พ่นหมอกควันในโรงเรียน
วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายมานิต คลายสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี ดำเนินการพ่นหมอกควันให้กับโรงเรียน ครั้งที่ ๑ ช่วงก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคอื่น ๆ ที่มียุงเป็นพาหะ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2563,17:48   อ่าน 532 ครั้ง