ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ
วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. นายมานิต คลายสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี นางสาวจริยาภรณ์ สังข์จรูญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี และคณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบสารสนเทศ Q-info ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ TSQP๒ PKRU สนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ ๒ ปี ๒๕๖๓ ณ ห้องสมุด โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2563,17:42   อ่าน 1195 ครั้ง