ภาพกิจกรรม
รับบริการทันตกรรมป้องกัน
วันที่ ๙-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น. นายมานิต  คลายสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี ร่วมกับกลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้ารับการบริการทันตกรรม ตรวจฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และเคลือบฟลูออไรด์ เพื่อป้องกันปัญหาโรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยทางโรงพยาบาลบริการรถรับ-ส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับโรงเรียนพร้อมกันนี้ ได้มีเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานบริการตรวจสุขภาพอนามัยในช่องปากมาให้บริการนักเรียนระดับปฐมวัยในโรงเรียนด้วย
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2563,09:31   อ่าน 58 ครั้ง