ภาพกิจกรรม
ติวการสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
       ช่วงระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี โดย ครูจันทิมา ชัยภิบาล, ครฝุปัทมา สังข์ทอง และครูชะนันฐา นาคสนิท ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ได้ทำการฝึกฝนและเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบอ่าน (Reading Test) ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ครูได้ดูและและฝึกฝนอย่างใกล้ชิด ซึ่งการสอบจะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2562,17:43   อ่าน 1045 ครั้ง