รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี
79 หมู่ที่ 4 ถนนบ้านดอน-เชิงทะเล   ตำบลเทพกระษัตรี  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
เบอร์โทรศัพท์ - เบอร์แฟกส์ 0-7631-3988


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :