ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเลื่อนการรายงานตัว-มอบตัวนักเรียนชั้น อ.2และป.1 (อ่าน 400) 11 มี.ค. 65
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 511) 08 ก.พ. 65
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักการภารโรง (อ่าน 451) 27 ธ.ค. 64
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักการภารโรง (อ่าน 488) 15 ธ.ค. 64
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักการภารโรง (อ่าน 474) 26 พ.ย. 64
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักการภารโรง (อ่าน 655) 17 พ.ย. 64
เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 661) 05 ส.ค. 63
ประกาศโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานภาคี ๔ ภาค (อ่าน 1191) 06 ก.พ. 62
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 965) 21 มี.ค. 61
OPEN HOUSE 2017 (อ่าน 1047) 04 มี.ค. 61
เปิดรั้วโรงเรียน (อ่าน 1192) 21 ม.ค. 61
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (อ่าน 1179) 06 ม.ค. 61
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 736) 31 ต.ค. 60