ข่าวประชาสัมพันธ์
เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ระหว่างวันที่ ๓-๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายมานิต คลายสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน    วัดเทพกระษัตรี คณะครู ดำเนินการสอบภาษาไทยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามนโยบาย“เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้” ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยใช้วิธีการคัดกรองตามความเหมาะสมกับผู้เรียนและเน้นความปลอดภัยของนักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)


โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2563,10:37   อ่าน 319 ครั้ง